Rejestracja dla prelegentów

22 kwietnia 2022 r. ruszają zapisy prelegentów.
Zgłoś swój udział już dzisiaj!

Poszukujemy osób, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i energią.
Udział można zgłaszać przez formularz.

Proponowane tematy zamknęliśmy w 6 blokach tematycznych. Poniżej przedstawiamy zagadnienia, które można poruszyć w trakcie swoich wystąpień.

Czytelnik w sercu biblioteki

 • praca z czytelnikiem w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)
 • czytelnicy ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnością, czytelnicy wymagający resocjalizacji)
 • czytelnik zagraniczny w bibliotece

Wirtualne serce

 • biblioteka online – doświadczenia z pandemii
 • środowisko mediów społecznościowych, komunikacja w mediach społecznościowych

Z sercem do e-booków

 • e-booki: szansa czy zagrożenie?
 • platformy i projekty związane z udostępnianiem e-publikacji
 • e-booki w katalogu i na półce – praktyczne rozwiązania

Wyzwania mam w sercu

 • bibliotekarz jako animator, regionalista, użytkownik nowoczesnych technologii, programista, wolontariusz itp.
 • etos zawodu bibliotekarza
 • asertywność i praca w zespole
 • komunikacja interpersonalna i inteligencja emocjonalna w zawodzie bibliotekarza
 • zarządzanie sobą w czasie
 • poczucie spełnienia i zadowolenia z pracy
 • stres i wypalenie zawodowe w pracy bibliotekarza
 • wynagrodzenie: realia i perspektywy

Serce do przestrzeni

 • architektura bibliotek
 • biblioteki w nietypowych obiektach
 • adaptacja budynków na potrzeby bibliotek (biblioteka w obiekcie sakralnym, budynku pokopalnianym, galerii handlowej)
 • strefa relaksu w bibliotece

Serce do współpracy

 • kontakty bibliotek ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami (NGO, biblioteki zagraniczne)
 • dobre praktyki w zakresie pozyskiwania projektów i funduszy
 • społeczność wokół biblioteki

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2022 r.