Informacje dla kierowców

Osoby zmotoryzowane informujemy, że w Zabrzu skorzystać będzie można z parkingu dostępnego przy Sztolni Królowa Luiza i Kopalni Guido.

W Katowicach dla uczestników 14. FMB dostępny będzie parking przy CINIB-ie.
Jako miejsce odniesienia proponujemy ustawienie w nawigacji rondo Pietera, a następnie można ustawić parking CINiBA.

Od ronda Pietera prosimy przejechać ul. Uniwersytecką, potem skręcić w prawo w ul. Bankową. Po lewej stronie w budce parkingowej należy pobrać bilet. Wjazd i wyjazd z parkingów odbywać się może tylko w tym jednym miejscu. Po pobraniu biletu należy jechać prosto, a potem skręcić w prawo na wjazd na parking CINiBA – pierwszy po prawej wjazd ze szlabanami. Prosimy podjechać do szlabanów, nacisnąć przycisk przy urządzeniu do kart, poczekać na zgłoszenie się portiera i podać hasło „FORUM BIBLIOTEKARZY”.

Prosimy o pozostawienie samochodów na miejscach nienumerowanych lub tych oznaczonych numerami od 34 do 43. Samochody mogą stać na parkingu od godzin porannych do godz. 17.30. Wyjazd po tej godzinie będzie niemożliwy. Wyjazd: wyjeżdżając z parkingu CINiBA należy kierować się w lewo w stronę budki parkingowej. Tam trzeba podać osobie dyżurującej hasło „FORUM BIBLIOTEKARZY”.