I edycja – 5-6.10.2006, Zielona Góra

Pierwsze FMB odbyło się pod hasłem “Zrób karierę w bibliotece!”, a jego współorganizatorem była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W swoich wystąpieniach prelegenci skupili się na stereotypach dotyczących zawodu bibliotekarza, mobilności zawodowej i nowych profesjach bibliotekarskich, ścieżkach awansu zawodowego; niekonwencjonalnych działaniach bibliotek; pracy z niedorosłym czytelnikiem, kwestii promocji instytucji kulturalnej w regionie i kraju; podjęto też próbę oceny literatury zawodowej. Zielonogórskie Forum zyskało duży rozgłos w środowisku bibliotekarskim, było bowiem przedsięwzięciem zupełnie nowatorskim – po raz pierwszy tego typu konferencja była adresowana do młodych stażem bibliotekarzy.

II edycja – 15-16.11.2007, Wrocław

Rok później gospodarzem Forum był Wrocław, tym razem hasłem przewodnim spotkania młodych bibliotekarzy było “Biblioteka przyszłości”.

III edycja – 11-12.09.2008, Szczecin

Trzecie Forum zorganizowano w 2008 roku w Szczecinie pod hasłem “Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku”. Dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury i wsparciu sponsorów uczestnictwo w konferencji było nieodpłatne. Konferencja rozpoczęła się referatem Anny Góry z MBP w Szczecinie, dotyczącym pracy bibliotekarza systemowego (prelegentka porównała go do hybrydy, musi on bowiem łączyć umiejętności bibliotekarza praktyka i informatyka). Wystąpienia podczas tej edycji FMB koncentrowały się na zagadnieniach potencjału nowych technologii i ewoluującego internetu; wykorzystania marketingu do promocji czytelnictwa; specyfice pracy bibliotekarza i jego wizerunku oraz rozwoju zawodowym (troje prelegentów zrelacjonowało swoje doświadczenia ze staży w bibliotekach za granicą). Poza tym uczestnicy III Forum odbyli rejs statkiem po Odrze, zwiedzili trzy filie MBP w Szczecinie i obejrzeli humorystyczny film dokumentalny “Biblioteka” autorstwa Rafała Bajeny.

IV edycja – 5-6.11.2009, Kraków

Na następne, IV Forum, młodzi bibliotekarze (w liczbie ponad stu) przyjechali do Krakowa w listopadzie 2009. Hasłem tej edycji było: “Inicjatywy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie”, a współorganizowała ją Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Uczestnicy FMB mogli uczestniczyć w wykładach i warsztatach, prowadzonych nie tylko przez kolegów po fachu, ale i przez doradców zawodowych; stylistkę i wizażystkę. Problematyka IV Forum obejmowała różnorodne obszary tematyczne, w tym: autoprezentację, mowę ciała i komunikację interpersonalną; digitalizację i e-learning, biblioteki cyfrowe i architekturę wnętrz (pod kątem organizacji przestrzeni w bibliotekach).

Z niemałym zainteresowaniem bibliotekarzy (w przeważającej liczbie bibliotekarek) spotkały się warsztaty stylizacyjne z Moniką Jurczyk-Osą, asystentką zakupową (podczas których można się było dowiedzieć m.in, jak dobrać ubranie do typu sylwetki i co powinno się znaleźć w każdej kobiecej szafie) i warsztaty wizażu prowadzone przez Katarzynę Dudę, makijażystkę TVN. Duży odzew wywołało też wystąpienie dr Bożeny Jaskowskiej, wicedyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego o zaletach wprowadzenia elementów empowermentu pracowniczego (praktyk menedżerskich, polegających na podzieleniu się władzą, kontrolą i autorytetem z podwładnymi) w zarządzaniu biblioteką.

Ostatnie kilkadziesiąt minut IV Forum przeznaczono na swobodną dyskusję uczestników konferencji, nawiązującą do idei londyńskiego Hyde Parku. Podczas tej edycji młodzi bibliotekarze mieli okazję zwiedzić krakowską Wojewódzką Bibliotekę Publiczną (największe zainteresowanie wzbudziły Czytelnia Główna, pokój do pracy zespołowej i automat ze słodyczami i napojami).