Koszt udziału w 14 Forum Młodych Bibliotekarzy wynosi:

  • 200 zł netto
  • 100 zł netto (członkowie SBP)

+ 23% dla osób prywatnych, odpowiednio 246 i 123 zł.

Wpłat należy dokonywać na adres:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny
ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa
Bank: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Numer Konta: 46 1940 1076 3122 4176 0000 0000
Tytuł przelewu: 14FMB / [imię i nazwisko]

UWAGA
Dokonanie rejestracji i nie uiszczenie opłaty za udział w 14 FMB w wyznaczonym terminie (14 dni od daty zgłoszenia) będzie jednoznaczne z prośbą o wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.