V edycja – 9-10.09.2010, Lublin

Gospodarzem V Forum był Lublin, a konkretniej lubelska Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. Tym razem FMB odbywało się pod hasłem „Jakość bibliotek w naszych rękach”. Przesłaniem V edycji Forum była właśnie teza, że jakość codziennego funkcjonowania bibliotek zależy od pracujących w nich bibliotekarzy, a jej głównym celem – wskazanie możliwości, jakie młodzi bibliotekarze mają na wyciągnięcie ręki w swoich miejscach pracy i uświadomienie im potrzeby rozwoju zawodowego.

Wystąpienia prelegentów i warsztaty poruszały m.in. zagadnienia komunikacji interpersonalnej, nowych technologii, zarządzania biblioteką i pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Warsztaty i prelekcje prowadzono w trzech salach jednocześnie, więc uczestnicy musieli wybrać z programu konferencji to, co ich bardziej interesuje. Młodzi bibliotekarze bardzo licznie wzięli udział w warsztatach dotyczących komunikacji w relacji bibliotekarz-czytelnik, prowadzonych przez dr Małgorzatę Sitarczyk. Ożywioną dyskusję wywołała prelekcja prof. dr. hab Marii Judy dotycząca egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego i wymagań, jakie trzeba spełnić, aby ten tytuł uzyskać.

Podczas drugiego dnia konferencji skupiono się na kwestiach pozyskiwania funduszy dla bibliotek ze środków unijnych i krajowych i e-learningu; można się było też dowiedzieć, jak małym sumptem odmienić wnętrze biblioteki. Podczas V Forum bibliotekarze mieli możliwość udziału w warsztatach projektowania bibliotecznych stron WWW, wzorem poprzedniej edycji odbyły się też warsztaty stylizacji i wizażu. W programie FMB nie mogło zabraknąć zwiedzania lubelskiej WBP.

VI edycja – 15-16.09.2011, Poznań

Kolejne, VI Forum zorganizowano w Poznaniu w 2011 roku pod hasłem “OtwarciBibliotekarze.eu” (które organizatorzy rozwijali tak: “Otwarci – bo mamy otwarte umysły; Bibliotekarze – to my!; EU – bo dążymy do europejskich standardów”). Imprezę współorganizowało aż 8 bibliotek z regionu (m.in: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie), a partnerem Forum była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na tę edycję FMB przyjechało aż ponad dwustu młodych bibliotekarzy.

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół takich bloków tematycznych, jak rozwój osobisty, kulturalna biblioteka, e-bibliotekarz, prawo i finanse, biblioteki w Europie. Co ciekawe, podmiotem zainteresowania podczas konferencji był nie tylko zazwyczaj przywoływany “trudny czytelnik”. Iwona Marchewka i Magdalena Truszkiewicz (przedstawicielki bibliotek łódzkich) w swoim wystąpieniu podjęły próbę odwrócenia perspektywy. Prelegentki zajęły się problemem…  trudnego bibliotekarza, analizując na podstawie ankiet, jak własny wizerunek bibliotekarzy rozmija się z tym, jak są oni widziani przez czytelników. Beata Śliwińska z Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego również połączyła perspektywę czytelnika z perspektywą bibliotekarza, omawiając kwestie lęku przed biblioteką i lęku w bibliotece (odczuwanych przez obie te grupy) i postulując sposoby ich oswajania.

Informacje o przebiegu VI Forum były na bieżąco umieszczane on-line (na portalu SBP, Facebooku i Twitterze).

VII edycja – 11-12.09.2012, Łódź

VII Forum było zorientowane na warsztaty edukacyjne. Gospodarzem FMB w roku 2012 była Łódź, a hasłem konferencji: „Biblioteka jako marka”. Znowu uczestników wydarzenia było ponad 200. Młodzi bibliotekarze reprezentowali niemal pełen przekrój typów bibliotek (naukowe, publiczne, pedagogiczne, szkolne, duchowne i wojskowe). Tematykę Forum zdominowały: sposoby promocji działalności bibliotek, kreowanie pozytywnego wizerunku i wypracowanie dobrej marki w obszarach: biblioteka, bibliotekarz, użytkownik. 

Konferencję zainaugurował wykład prof. dr. hab. Roberta Kozielskiego, specjalisty z zakresu marketingu, zatytułowany “Marka w nowych czasach”.

Przykładowe wystąpienia podczas VII Forum dotyczyły: wykorzystania gier interaktywnych do promocji biblioteki i dobrych praktyk bibliotecznych, marki bibliotek akademickich i publicznych, roli Internetu w budowaniu marki. Część warsztatowa poświęcona była m.in. różnym formom pracy z czytelnikiem i ich wpływowi na budowanie marki oraz kreowaniu wizerunku biblioteki z wykorzystaniem nowych technologii; dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza warsztaty “Biblioteka jako supermarka w supermarkecie”, “Biblioteka jako HOT SPOT” i warsztaty poświęcone skutecznemu przygotowywaniu projektów kulturalnych.

W trakcie łódzkiego Forum przyznano Nagrodę dla Najlepszego Przedsięwzięcia Młodego Bibliotekarza w 2012 r. Po laur sięgnęła pomysłodawczyni akcji “Odjazdowy bibliotekarz”, Paulina Majewska-Milewska z WSP w Łodzi. Pierwszy dzień konferencji był transmitowany on-line dzięki wsparciu technicznemu Politechniki Łódzkiej. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 5 wariantów zwiedzania Łodzi, na które można się było wybrać po zamknięciu konferencji (w tym m.in. wycieczkę rowerową po mieście i zwiedzanie muzeów).