VIII edycja – 12-13.09.2013, Olsztyn

W 2013 roku Forum zorganizowano w Olsztynie pod hasłem “Biblioteka – twój czas, Twoje miejsce”. Tym razem uczestników było ponad 150, a gościł ich Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Warto zauważyć, że ilość prelekcji i warsztatów była niemal identyczna – odpowiednio 18 i 16. Tematyka VIII Forum skupiała się wokół obszarów takich, jak: kompetencje interpersonalne, twórcze; umiejętności zawodowe; propagowanie czytelnictwa, przeciwdziałanie stereotypom; nowe trendy i technologie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty “Bibliotekarz fotografujący contra bibliotekarz fotografowany”, podczas których młodzi bibliotekarze mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności fotograficzne. Ożywioną dyskusję sprowokowały zwłaszcza wystąpienia o self-publishingu, jego wpływie na rynek książki i miejscu tego typu publikacji w zbiorach bibliotecznych oraz o doświadczeniach bibliotekarzy z MBP w Olsztynie, którzy swoją pracę połączyli z pasją radiową, wykorzystując to medium do promocji biblioteki, literatury i czytelnictwa. Interesująca była też prelekcja “O specyfice rozmowy z klientem”, uświadamiająca, że relacja bibliotekarz – czytelnik jest relacją asymetryczną, w której to bibliotekarz dysponuje władzą (co może prowadzić do aktów przemocy symbolicznej) i postulująca model gospodarz – gość w relacji z czytelnikiem. Podjęto też temat ochrony danych osobowych w bibliotece.

Młodzi bibliotekarze mieli okazję zwiedzenia Olsztyna w atrakcyjnej formie – gry miejskiej, podczas której poszukiwali książki, niezwróconej od stuleci przez… Mikołaja Kopernika. Na szczęście cenny wolumin udało się odnaleźć i tym samym ocalić Ziemię przed zagładą (poznając przy okazji topografię i historię miasta).  

IX edycja – 18-19.09.2014, Gorzów Wielkopolski

Po Olsztynie pałeczkę przejął Gorzów Wielkopolski, w którym we wrześniu 2014 zorganizowano IX Forum. Około 120-osobową grupę młodych bibliotekarzy gościła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża. Hasło tej edycji FMB brzmiało: “Biblioteka – przystań bez granic”, a zasadniczym obszarem tematycznym konferencji były rozmaite formy działań bibliotecznych i wpisana w nie potrzeba przekraczania przeróżnych granic i barier (m.in. społecznych, etnicznych, religijnych, kulturowych, językowych). W programie gorzowskiego Forum tradycyjnie znalazły się wykłady i warsztaty, ale novum stanowił spektakl teatralny. Wszystkie wydarzenia zgrupowano w trzy bloki tematyczne: Przystań dla Czytelnika, Przystań dla Bibliotekarza, Biblioteka: przystań czy twierdza (żeglarskie skojarzenia podyktowało miejsce – południowa rubież Pojezierza Pomorskiego).

IX Forum rozpoczął spektakl „Kaszalot” wystawiony przez teatr Trzy…kropki. Na scenie wystąpiły też osoby niepełnosprawne, a całe przedsięwzięcie zrealizowała międzyrzecka Biblioteka Publiczna. Przedstawienie było poświęcone przyjaźni i bardzo podobało się widzom. Pokazało też, jak wiele udział w nim daje niepełnosprawnym i jak biblioteki mogą angażować się w aktywizację tych osób.

Dużą popularnością cieszyły się prowadzone przez Monikę Raczyńską z MBP w Oświęcimiu warsztaty „Wzrok nie ogranicza. Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece”, podczas których opowiadała o działalności swojej instytucji na rzecz niepełnosprawnych (m.in. uczenie obsługi urządzenia Czytak, umożliwiającego czytanie niewidomym; biblioterapia, warsztaty teatralne, audioprzewodnik po bibliotece, projekcje filmowe z audiodeskrypcją, akcja „Książka na telefon”). Można też było na chwilę doświadczyć codzienności osób niewidomych i m.in. spróbować wykonać rzeźbę z zawiązanymi oczami. W trakcie innych warsztatów młodzi bibliotekarze mogli nauczyć się… obróbki trójwymiarowych zdjęć metodą stereoskopową. Prelekcje podczas olsztyńskiego Forum dotyczyły m.in. biblio- i arteterapii, wykorzystania gier (planszowych, terenowych i fabularnych) w pracy z czytelnikiem, wolnego dostępu do zbiorów w bibliotekach akademickich.

Uczestnicy IX Forum mogli obejrzeć wystawę przedwojennych widokówek Gorzowa w 3D, mieli też okazję zwiedzić miasto i oczywiście gorzowskie biblioteki.