X edycja – 17-18.09.2015, Warszawa

Jubileuszowe, X FMB odbyło się w Warszawie we wrześniu 2015 roku. Towarzyszyło mu hasło „Zakochaj się w Warszawie” i – nawiązujące do tematyki I Forum – słowo SUKCES (S jak Studia, U jak Umiejętności, K jak Kontakty, C jak Codzienność, E jak Energia, S jak Start), a jego współorganizatorami były cztery warszawskie biblioteki (w tym Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie). Wydarzenie objęły patronatem ministerstwo kultury i władze Warszawy. Nowością w formule Forum i uzupełnieniem dla prelekcji i warsztatów były stoliki eksperckie (umożliwiające rozmowę i wymianę opinii z prelegentami). Podczas uroczystego otwarcia X edycji w Centralnej Bibliotece Wojskowej uhonorowano m.in zdobywców nagrody Bibliotekarza Roku i Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego.

Część konferencyjną zainaugurowała Maja Kimnes z WBP w Zielonej Górze prelekcją “Zaczęło się w Zielonej Górze. 10 lat Forum Młodych Bibliotekarzy”, w której – oprócz podsumowania dorobku FMB – położyła nacisk na rolę rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Prelekcje podczas X FMB dotyczyły m.in: pracy informatora dziedzinowego, wyzwań stojących przed bibliotekami pedagogicznymi, zagranicznych staży zawodowych i międzynarodowego programu mentorskiego, integracji środowiska bibliotekarskiego i problemu mobbingu. Przy stolikach eksperckich dzielono się m.in. doświadczeniami z organizacji “Nocy z Przybyszewskim” (WiMBP w Gdańsku). Nie zabrakło też ciekawych warsztatów: na przykład o flash mobie (jako sposobie promowania literatury), czy też – zorganizowanych dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – o kreatywności w pracy z czytelnikami i sposobach prowadzenia dyskusji.

Uczestnicy X Forum mieli okazję zjeść uroczystą kolację w… Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej (znajdujących się na dachu budynku), zwiedzić warszawskie biblioteki i wziąć udział w nocnej wycieczce po Warszawie z przewodnikiem (środkiem lokomocji były piętrowe autobusy).

XI edycja – 15-16.09.2016, Opole

Gospodarzem następnego FMB w 2016 r. było Opole, a hasłem XI edycji: “W bibliotece wszystko gra” (nazwy modułów tematycznych również budziły muzyczne skojarzenia). Na Forum, współorganizowane przez 6 opolskich bibliotek, przyjechało około 120 młodych bibliotekarzy. Wykład otwarcia, zatytułowany “O czytaniu…” – wygłosiła Justyna Sobolewska, tuż po nim wręczono nagrodę Bibliotekarza Roku i Naukową SBP oraz inne wyróżnienia. Wykłady w trakcie XI Forum koncentrowały się m.in. na public relations w bibliotece naukowej, trudnym czytelniku, czytelnictwie w czasach okupacji, budowaniu relacji z mediami, organizacji przyjaznej użytkownikowi przestrzeni bibliotecznej, systemie do gromadzenia i analizy danych statystycznych, prakseologii w zarządzaniu i organizacji pracy. Gościnie z Czech Barbora Skubachová i Veronika Uhriková wystąpiły z referatem “Nástroje knihovnika vo svete 2.0”. Organizatorzy zadbali o szeroką ofertę atrakcyjnych warsztatów. Ich tematami były m.in. gamifikowanie literatury na smartfonach, wykorzystanie fotografii w bibliotece, tanie podróżowanie dla bibliotekarzy, popularyzowanie nauk ścisłych, mówienie o niepełnosprawności z książką w tle, drugie życie książki (biblioteczne DIY).

Młodzi bibliotekarze w Opolu nie mogli narzekać na nudę: podczas Forum można było wysłuchać koncertu zespołu Poprzytula, uczestniczyć w improwizowanym spektaklu grupy IMPROKRACJA (którego integralną częścią były interakcje z widownią) i zwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki.

XII edycja – 12-13.09.2019, Poznań

XII Forum odbyło się w Poznaniu po dwuletniej przerwie – we wrześniu 2019. Wzięła w nim udział ponad setka młodych bibliotekarzy, w tym 13 bibliotekarzy z Ukrainy. Hasło tej edycji FMB brzmiało: “Bibliotekarz DO POZNANIA”. Konferencję zainaugurował inspirujący wykład dr Bożeny Jaskowskiej “Zawód? Bibliotekarz. Pasja? Rozwój”, wygłoszony w zabytkowych wnętrzach Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Jaskowska – uczestniczka zawodów triathlonowych – mówiła o motywacji w pracy bibliotekarza, przenosząc na biblioteczny grunt doświadczenia ze świata sportu.

Problematyka poznańskiego Forum obejmowała między innymi próbę odpowiedzi, jak przyciągnąć mężczyzn do biblioteki, zero waste w bibliotece i na co dzień, ogrody biblioteczne, komiksy i ich kolekcję w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, działania podejmowane dla ukraińskich użytkowników biblioteki w Gorzowie Wielkopolskim; startującą akcję Instytutu Książki “Mała Książka – Wielki Człowiek”, skierowaną do przedszkolaków.

Warsztaty dotyczyły m.in. rozmów ze sponsorami, obsługi osób niepełnosprawnych w bibliotece, picturebooków, coachingu, wykorzystania narzędzi wirtualnej rzeczywistości, średniowiecznych rękopisów i iluzji ruchu (inspirowanej XIX-wiecznymi zabawkami optycznymi) oraz aplikowania na stanowisko dyrektora biblioteki.

Tradycyjną uroczystą kolację na zakończenie pierwszego dnia konferencji uatrakcyjnił występ kabaretowy aktorów miejscowego Asz.Teatru. Po zamknięciu obrad XII FMB uczestnicy mogli wybrać się na zwiedzanie Poznania z przewodnikiem miejskim i jednocześnie członkinią komitetu organizacyjnego XII Forum – Karoliną Dąbrowską-Wiśniewską.