XIII edycja – 15-17.09.2021, Kraków (spotkanie online)

Trzynasta edycja, mimo szczerych chęci i ambitnych zamierzeń organizatorów (w tym aż 11 małopolskich bibliotek), którzy chcieli “odczarować” pechową trzynastkę – ze względu na pandemię koronawirusa została przeniesiona do sieci. W przeddzień konferencji organizatorzy i reprezentacja prelegentów i uczestników XIII FMB spotkali się integracyjnie w krakowskim Pubie Quiz. Wykłady i warsztaty odbywały się już online. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych bibliotekarzy – w pierwszej sesji uczestniczyło zdalnie prawie 160 osób. Hasłem tej nietypowej edycji Forum było: “Chodźże do nas – opowiedz swoją historię!”.

W wykładzie inauguracyjnym “Czy istnieje życie w bibliotece – jak pasję przekuć w zawód” Karol Baranowski, pracownik dwóch krakowskich bibliotek ze swadą dzielił się swoimi refleksjami na temat pracy w bibliotece (która według niego umożliwia spotkanie inspirujących ludzi, rozwój osobisty i zdobycie różnorodnych umiejętności). Poza tym Magdalena Pasternak z Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina opowiedziała o swoich doświadczeniach z pierwszych miesięcy pracy w bibliotece, rozpoczętej w czasie pandemii w 2021 r., Kamil Zbietka z biblioteki gminnej w Wojcieszkowie podzielił się doświadczeniem propagowania aktywności fizycznej w bibliotece, m. in poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a Weronika Stróżek z lublińskiej biblioteki miejskiej przedstawiła zamysł i działalność nowo otwartej BIOteki, urządzonej z dużą ilością naturalnej zieleni (m.in promowanie idei zero waste, edukacja ekologiczna, kwiatodzielnia – czyli wymiana roślin).

Inne wystąpienia prelegentów, wygłoszone za pośrednictwem platformy ZOOM, poruszały m.in. kwestie samokształcenia bibliotekarzy, wykorzystania narzędzi rozszerzonej rzeczywistości w edukacji, e-learningu w bibliotece i nowych metod pracy w obliczu pandemii. Na warsztatach online można było m.in. przygotować się do roli trenera cyberbezpieczeństwa, poznać nowe sposoby promocji biblioteki w social mediach, nauczyć się od podstaw tworzenia grafik w Canvie, zastanowić się, jak być sobą i móc wyrażać siebie w pracy bibliotekarza, czy spróbować odblokować pokłady swojej kreatywności.

XIII Forum okazało się dużym sukcesem frekwencyjnym; siłą rzeczy kontakt osobisty i integracja środowiska bibliotekarzy z całej Polski oraz dodatkowe atrakcje w postaci zwiedzania miasta musiały zostać odłożone na przyszłość.

Znaczenie i korzyści płynące z udziału Forum dobrze podsumowują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Katarzynę Bikowską wśród uczestników VIII FMB w Olsztynie. Młodzi bibliotekarze ocenili, że Forum sprzyjało integracji środowiska bibliotekarzy, pozwoliło nawiązać kontakty towarzyskie, było pomocne w realizacji swojej ścieżki kariery, podsunęło gotowe scenariusze działań do wykorzystania w pracy z książką, czytelnikiem i do zrealizowania we współpracy z innymi bibliotekami. Ankietowani zgodzili się, że FMB stanowi skuteczne narzędzie komunikacyjne, oddziałujące na odbiorców przez konfrontowanie ich z różnorodnymi koncepcjami.