Chcesz dowiedzieć się, jak spełniać się zawodowo? 👩‍💻👩‍💼 Jakie czynniki mają wpływ na poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy? Jakie są zalety i korzyści przynależności do stowarzyszeń branżowych? W swoim wystąpieniu „Spełnienie zawodowe — czy jest możliwe i jak do tego dążyć” Małgorzata Kopciał opowie o tych kwestiach na przykładzie swojego 25-letniego doświadczenia w pracy na różnych stanowiskach w małych i dużych bibliotekach 📚

Jak wyglądał przebieg kariery zawodowej Małgorzaty? 🧐 Przeczytajcie sami!

Bibliotekarka z 25-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w opracowaniu formalnym i rzeczowym druków zwartych. Ukończyła Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Prawno-Informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Pracowała jako kierownik Działu Opracowania Druków Zwartych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, następnie pracowała jako kierownik biblioteki Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. Mariana Porwita w Warszawie. W bibliotece
Ministerstwa Sprawiedliwości realizowała zadania związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. W Bibliotece Narodowej kierowała Zakładem Zasobu Wymiennego, realizując zadania związane z gospodarowaniem dubletami i drukami zbędnymi zasobu wymiennego BN. Obecnie zajmuje się opracowaniem formalnym i rzeczowym w Oddziale Gromadzenia i Opracowania w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, w tym katalogowaniem w NUKAT, realizuje także zadania redaktora Bazy Wiedzy WAT. W 2009 roku została wyróżniona medalem „Za zasługi dla kultury w Wojsku Polskim”. Interesuje się historią polskiego ziemiaństwa, kulturą i dziedzictwem wsi, pasjonuje się ogrodnictwem.