„Asertywnie, ale z sercem – jak zadbać o dobrą komunikację w bibliotece” to tytuł warsztatu, na jaki, zaprosi Was Monika Schmeichel-Zarzeczna 🤩

Jak doskonale wiecie praca bibliotekarza związana jest z nieustannym przebywaniem nie tylko w otoczeniu zbiorów ale… przede wszystkim wśród ludzi 🙋‍♀️🙋‍♂️

Każdego dnia pracownicy bibliotek wykorzystują umiejętności niezbędne do pracy w zespole, obsługi czytelnika czy prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych👶👧🧒👱‍♀️👱‍♂️👩‍🦳🧑‍🦳🧔‍
Niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami trudnymi podczas, których muszą wykazać się zachowaniem asertywnym często postępując w sposób intuicyjny. Szkolenie ma na celu zaznajomienie ich ze sprawdzonymi technikami, które będą ułatwiały codzienną pracę. Podczas warsztatów uczestnicy zdefiniują czym właściwie jest asertywność i jaką rolę pełni w różnych obszarach ich życia. Będą mieli okazję do uświadomienia sobie własnych praw, granic i poznania metod ich obrony 👮‍♀️👮
Poznają kroki i sposoby asertywnej odmowy, a także modele przekazywania informacji zwrotnej i reagowania w sytuacjach konfliktowych. Wszystkie umiejętności nabyte podczas szkolenia będą mogły zostać przez uczestników wykorzystane zarówno w kontaktach ze współpracownikami, przełożonymi jak i podczas pracy z czytelnikami i grupami warsztatowymi 🤩

Poznajcie Monikę 😎

Trenerka, edukatorka, koordynatorka projektów. Absolwentka historii sztuki KUL, Akademii Liderów Kultury prowadzonej przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Akademii Animatorów Stowarzyszenia „Klanza” oraz Szkoły Trenerów biznesu Akademii SET. Obecnie Training Program Manager w Sektorze 3.0 i współwłaścicielka marki szkoleniowej Dobrze w Kulturze. Przez 7 lat związana zawodowo z MBP w Lublinie jako bibliotekarka i kierownik filii. Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych. Pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia LABiB, ambasadorki EPALE e-platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 w kategorii zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. Dwukrotnie wyróżniona przez SPROUC miejscem na liście 100 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków.